Děčín je již 5.sezónu v programu podpory číslo 3. Tento program je podporou pro páteřní a aktivní kluby ČR. Děčín je součástí projektu od spuštění a nevede si vůbec špatně. Všechny přihlášené kluby (90) Český Florbal detailně analyzuje, sleduje jejich činnost a pracuje s manažery a šéftrenéry. V prvním ročník byl dokonce Děčín označen na skokana roku, ze všech přihlášených klubů. O rok později se Děčín dostal mezi 26 nejlépe hodnocených klubů z pohledu sportovního, manažerského a brandového. Na této úrovni podpory již Český florbal podporuje a mentoruje pozice dvě. Kromě manažera i sportovní pozici šéftrenéra. Letošní obhájení oranžové skupiny si Děčín zasloužil hlavně na základě své covid aktivity a kreativity . V ní se nachází hlavně kluby co mají své áčko v 1.lize nebo národní lize. Děčín si svou pozici ve druhé úrovni ze čtyř drží hlavně díky přístupu a nasazení. Kromě finanční podpory program umožnuje jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory, což vnímáme jako hlavní pozitivum projektu.